Πολύγλωσσα Τυποποιημένα Έντυπα

τμήμα γεννήσεων, τμήμα γεννήσεων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση  του ενδιαφερομένου
  • Ταυτότητα – Διαβατήριο του ενδιαφερομένου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του του ενδιαφερομένου  για την απόδοση των ταυτοποιητικών του στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105277934Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Γεννήσεων: Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 – Ισόγειο (θυρίδα 9)