Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων για τέκνα γεννημένα μεταξύ από το 2013 και έπειτα (Για τη διόρθωση στοιχείων επί της ληξιαρχικής πράξης σε περίπτωση που έχουν παρεισφρήσει λάθη εκ παραδρομής)

τμήμα γεννήσεων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι διορθώσεις σε στοιχεία Ληξιαρχικής Πράξης επέρχονται μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Για τη διόρθωση στοιχείων επί  της ληξιαρχικής πράξης σε περίπτωση που έχουν παρεισφρήσει λάθη εκ παραδρομής απαιτούνται κατά περίπτωση

  • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση
  • Εισαγγελική εντολή
  • Εντολή ληξιάρχου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διόρθωση του  λανθασμένου στοιχείου της  ληξιαρχικής  πράξης  ποικίλουν  ανά περίπτωση και δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105277934Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Γεννήσεων: Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 – Ισόγειο (Θυρίδα 9)