Μεταβίβαση άδειας για κατάστημα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δράσεων, τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δράσεων