Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή/ριας και τεχνίτη/ριας περιποίησης νυχιών χεριών και ποδιών λόγω λήξης

τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δράσεων, τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δράσεων