Αίτηση Στελεχών και Φακέλων Οικοδομικών Αδειών από το έτος 1966 έως και το 1995 για τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

τμήμα έκδοσης αδειών