Αίτηση Στελεχών και Φακέλων Οικοδομικών Αδειών από το έτος 1985 έως 1995 για το Δήμο Αθηναίων

τμήμα έκδοσης αδειών, τμήμα έκδοσης αδειών