Αίτηση Στελεχών και Φακέλων Οικοδομικών Αδειών από το έτος 1973 έως 1985 για το Δήμο Αθηναίων

τμήμα έκδοσης αδειών, τμήμα έκδοσης αδειών