Θεώρηση Οικοδομικών Αδειών για Σύνδεση με τα Δίκτυα ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ (1956 – 1983)

τμήμα έκδοσης αδειών, τμήμα έκδοσης αδειών