Ονοματοδοσία τέκνων γεννημένων μεταξύ 1925 – 2002

τμήμα γεννήσεων, τμήμα γεννήσεων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η ονοματοδοσία αποτελεί την αποκλειστική διαδικασία κτήσης ονόματος τέκνου το οποίο καταχωρίζεται στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

Απαιτούνται:

 Αυτοπρόσωπη παρουσία των γονέων με τα ταυτοποιητικά τους  έγγραφα (ταυτότητα , διαβατήριο κλπ) Αν προσέλθει ο ένας γονέας, θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ ή εξουσιοδότηση  που θα έχει εκδοθεί από το gov.gr Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους καθώς και η ημερομηνία γέννησής του.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105277934Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Γεννήσεων: Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 – Ισόγειο (Γραφείο 8)