Η κλήρωση για την επιλογή των οκτώ (8) υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έως δώδεκα μηνών (12), στην Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων, θα διενεργηθεί τη Τετάρτη 30/03/2022 και ώρα 11:00 πμ. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη παρουσία των ενδιαφερομένων λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή συνωστισμού στις δημόσιες υπηρεσίες.

Τα αποτελέσματα της θα δημοσιευτούν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη  κλήρωση έχουν καταθέσει αιτήσεις με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

Α/ΑΑΠ αίτησης
185211/28.03.2022
285709/28.03.2022
384565/24.03.2022
486154/28.03.2022
585212/28.03.2022
679955/21/3/2022
779233/20.03.2022
878605/20/3/2022
980252 21/03/2022
1080887/22/3/2022