19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 15:14

Ανάρτηση της από 19-04-2024 Περίληψης της από 29-02-2024 Αίτησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την με την επωνυμία «ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μελιδώνη αριθμ. 8

Ανάρτηση της από 19-4-2024 Περίληψης της από 29-02-2024 Αίτησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την με την επωνυμία «ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μελιδώνη αριθμ. 8, η οποία ζητείται η αλλαγή σκοπού της διαθήκης του Σαούλ Μπενσουσάν του Σολομώντος, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κο. Παναγιώτη Κοντομαρίνο.

Δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η 28η Μάιου 2024, ημέρα Τρίτη (Πινάκιο 24 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Α1 – Ισόγειο του Εφετείου– Ισόγειο του Εφετείου Αθηνών), Τριμελές Εφετείο Αθηνών (2ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές / Εκουσία Διαδικασία Πολυμελούς).