06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 11:00

Ανάρτηση της από 04-03-2024 Περίληψης της από 15-03-2023 Αίτησης του Ιδρύματος με τη επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ»

Ανάρτηση της από 04-03-2024 Περίληψης της από 15-03-2023 Αίτησης του Ιδρύματος με τη επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ», με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Δημήτριο Α. Παπακωστόπουλο.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί κατόπιν αναβολής στις 11-04-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών.