28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 15:53

28/07/2023 – 14/08/2023: 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Κάλυψη”

Η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο Αθηναίων, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης
και Αρχείου, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, απευθύνοντας την στην Διεύθυνση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, είτε στο [email protected] για το χρονικό διάστημα:
από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ηλεκτρονική σελίδα: www.cityofathens.gr του Δήμου
Αθηναίων, καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, έως και τις 14
Αυγούστου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω