Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και δημιουργία Ν.Κ.Α. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 27/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και δημιουργία Ν.Κ.Α. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 27/19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
Ημ/νια: 13/03/2019 13:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι2ΤΩ6Μ-ΧΨΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΦΙΑ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΦΙΑ
Ημ/νια: 13/03/2019 13:14:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΙΒΩ6Μ-ΚΨΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ημ/νια: 13/03/2019 13:09:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ3ΖΩ6Μ-Χ54
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» της ¨BARHEAVEN PRIVATE COMPANY¨, επί της οδού ΝΟΡΜΑΝΟΥ 3.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» της ¨BARHEAVEN PRIVATE COMPANY¨, επί της οδού ΝΟΡΜΑΝΟΥ 3.
Ημ/νια: 13/03/2019 12:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5Δ9Ω6Μ-ΘΓΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
1. Την απευθείας ανάθεση για ενοικίαση ηχητικού και μεταφραστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της εκδήλωσης του Κέντρου Europe Direct του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την παρουσίαση του Country report
Θέμα: 1. Την απευθείας ανάθεση για ενοικίαση ηχητικού και μεταφραστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της εκδήλωσης του Κέντρου Europe Direct του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την παρουσίαση του Country report που αφορά τις Επενδυτικές & Κοινωνικές ανάγκες της Ελλάδας στην νέα προγραμματική περίοδο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 στο Σεράφειο Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Καινοτομίας
Ημ/νια: 13/03/2019 12:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΛΓΩ6Μ-ΞΦΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 234,00€ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΤΣΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 234,00€ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΤΣΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
Ημ/νια: 13/03/2019 11:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΞ3Ω6Μ-ΥΑΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση στον προμηθευτή APG A.E για την ενοικίαση μιας εξέδρας και δυο πολυθρόνων αξίας 818,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την εκδήλωση που θα οργανώσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων την στις 28 Φεβρ
Θέμα: Την κατακύρωση στον προμηθευτή APG A.E για την ενοικίαση μιας εξέδρας και δυο πολυθρόνων αξίας 818,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την εκδήλωση που θα οργανώσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT του Δήμου Αθηναίων την στις 28 Φεβρουαρίου 2019 στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού Πολιτισμού και Καινοτομίας με θέμα <<Διάλογος πολιτών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών κ. MOSCOVICI>>.
Ημ/νια: 13/03/2019 11:45:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 60ΦΧΩ6Μ-Ο3Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
Ημ/νια: 13/03/2019 11:25:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΜΖΩ6Μ-ΙΣ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ελαστικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ελαστικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Ημ/νια: 13/03/2019 11:19:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΜΥΩ6Μ-ΑΣΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια ανταλλακτικών για την 8η Εκτελεστική Σύμβαση με την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. από Συμφωνία Πλαίσιο
Ημ/νια: 13/03/2019 11:16:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΖΧΩ6Μ-ΩΩΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη δέσμευση για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών παντοπωλείου - υλικά καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης συνολικού προϋπολογισμού 234.794,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. για τα
Θέμα: Τη δέσμευση για τα οικονομικά έτη 2020 & 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ειδών παντοπωλείου - υλικά καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης συνολικού προϋπολογισμού 234.794,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. για τα οικονομικά έτη 2020 - 2021, που θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 6634.001, Φορέα 10 Δ/νση 05 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κ.λ.π.».
Ημ/νια: 12/03/2019 17:51:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΡΓΩ6Μ-01Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για <<Δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας με δημότες, φορείς κλπ>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης παραγωγής ενημερωτικού βίντεο δράσεων καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για <<Δαπάνες ενημέρωσης και επικοινωνίας με δημότες, φορείς κλπ>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης παραγωγής ενημερωτικού βίντεο δράσεων καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων
Ημ/νια: 12/03/2019 16:30:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΨΖΩ6Μ-Π8Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.100.000,00 € (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.100.000,00 € (ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7333.096 <<Αναβάθμιση οδικού δικτύου 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας 2017 (ΔΑΝΕΙΟ)>> για την αντιμετώπιση τηςδαπάνης εκτέλεσης του έργου "Αναβάθμιση οδικού δικτύου 4ης & 5ης Δημοτικής Κοινότητας 2017"
Ημ/νια: 12/03/2019 15:18:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΨ6Ω6Μ-7ΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Θέμα: Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Ημ/νια: 12/03/2019 14:28:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΑΗΩ6Μ-ΡΕΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών το καλοκαίρι του 2019
Ημ/νια: 12/03/2019 14:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΤΞΩ6Μ-ΞΔΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατακύρωση απευθείας ανάθεσηςγια την προμήθεια γεύματος υποδοχής των παρακάτω: Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, Lamia Kamal Chaoui, James Anderson. Patrick Child, Anna Olofsson, κ. Αμαλία Ζέπου, Marie Louis Ronnmark, Toni Masevski, οι οποίοι θα συμμε
Θέμα: Κατακύρωση απευθείας ανάθεσηςγια την προμήθεια γεύματος υποδοχής των παρακάτω: Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, Lamia Kamal Chaoui, James Anderson. Patrick Child, Anna Olofsson, κ. Αμαλία Ζέπου, Marie Louis Ronnmark, Toni Masevski, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως ομιλητές στο συνέδριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2019.
Ημ/νια: 12/03/2019 14:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ9ΦΩ6Μ-269
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 18/2019
Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 18/2019
Ημ/νια: 12/03/2019 14:09:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΦΚΩ6Μ-ΧΚΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.056,86€ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΑΙΣ UNILEVER ΕΛΛΑΣ ΑΕ"
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.056,86€ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΑΙΣ UNILEVER ΕΛΛΑΣ ΑΕ"
Ημ/νια: 12/03/2019 14:07:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ9ΝΩ6Μ-ΖΤ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Κατακύρωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering)» για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων έτους 2019.
Θέμα: Απόφαση Κατακύρωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering)» για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων έτους 2019.
Ημ/νια: 12/03/2019 14:04:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΤΜΩ6Μ-Ω71
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2019 κατά το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (17.606,73€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΚΑ 6692.001 Φορέα 35 Δ/νση 45 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλί
Θέμα: Την μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2019 κατά το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (17.606,73€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στον ΚΑ 6692.001 Φορέα 35 Δ/νση 45 «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοφαρμάκων κλπ», λόγω αναπροσαρμογής των πιστώσεων σύμφωνα με τις υπ’αριθ.204466/10-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003560601 2018-08-10), 202002/07-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003548793 2018-08-08), 204472/10-08-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003560732 2018-08-10) και 204460/10-082018(ΑΔΑΜ: 18SYMV003560482 2018-08-10) συμβάσεις για την προμήθεια φυτικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
Ημ/νια: 12/03/2019 13:58:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Α2Ω6Μ-ΘΛΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.