Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατακύρωση απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ανάρτησης Φωτό-Ανακοινώσεων Τύπου καθώς επίσης και ξενόγλωσσων δελτίων τύπου των δραστηριοτήτων του Δήμου Αθηναίων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Θέμα: Κατακύρωση απόφασης για την παροχή υπηρεσιών ανάρτησης Φωτό-Ανακοινώσεων Τύπου καθώς επίσης και ξενόγλωσσων δελτίων τύπου των δραστηριοτήτων του Δήμου Αθηναίων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Ημ/νια: 28/04/2021 14:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΤΨΩ6Μ-ΜΩΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-22.
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-22.
Ημ/νια: 28/04/2021 13:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ87Ω6Μ-ΔΧΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 60.000,00 € (ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2021 Φορέας 10, Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 60.000,00 € (ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2021 Φορέας 10, Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 5 Κ.Α 6274.001 <<Δαπάνες καθαρισμού γραφείων.>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης που αφορά την παροχή υπηρεσ. καθαριότ. των δομών φιλοξ. αστέγων του Δ. Αθ. ''Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων'' για την άμεση αντιμετ. της εξάπλ. του COVID-19 για την παράταση των υπηρεσιών του με αρ.πρωτ.293773/31-12-20 συμφ
Ημ/νια: 28/04/2021 13:05:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΝΞΩ6Μ-ΞΥΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2021
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2021
Ημ/νια: 27/04/2021 22:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 642ΨΩ6Μ-ΞΗΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2021
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2021
Ημ/νια: 27/04/2021 22:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 642ΨΩ6Μ-ΞΗΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Κατακύρωσης για την Απευθείας Ανάθεση υπηρεσία προετοιμασίας και σύνταξης των χρηματοοικονομικών αναφορών για τον Οίκο Moody' s Investors Service LTD σύμφωνα με το δημοσιονομικό πρότυπο GFS 2001 για το οικονομικό έτος 2020.
Θέμα: Απόφαση Κατακύρωσης για την Απευθείας Ανάθεση υπηρεσία προετοιμασίας και σύνταξης των χρηματοοικονομικών αναφορών για τον Οίκο Moody' s Investors Service LTD σύμφωνα με το δημοσιονομικό πρότυπο GFS 2001 για το οικονομικό έτος 2020.
Ημ/νια: 27/04/2021 21:48:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΨΩΧΩ6Μ-7ΑΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπισης της δαπάνης της προμήθειας ''Προμήθεια αστικού εξοπλισμού & ειδικών δομικών υλικών (Υποέργο 4 -Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος)'' και δέσμευσηι ως εξής: (2022) 1.000,00€, & (2023) 69.073,08 €.
Θέμα: αντιμετώπισης της δαπάνης της προμήθειας ''Προμήθεια αστικού εξοπλισμού & ειδικών δομικών υλικών (Υποέργο 4 -Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος)'' και δέσμευσηι ως εξής: (2022) 1.000,00€, & (2023) 69.073,08 €.
Ημ/νια: 27/04/2021 19:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΝ8Ω6Μ-ΥΩΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμ. της δαπ. κατασ. του έργου: Ανάδ. αρχ. χώρου της Ακαδ. Πλάτων.(Αναβ. βασικών υποδ. διαμόρφ. χώρων στάσης, εκπόνησης μελέτης & εγκατάσταση εξωτ. δικτύου πυρόσβεσης για τη συνολική έκταση του αρχαιολ.χώρου & δεσ.(2022) 800.000€ &(2023)594.000€.
Θέμα: αντιμ. της δαπ. κατασ. του έργου: Ανάδ. αρχ. χώρου της Ακαδ. Πλάτων.(Αναβ. βασικών υποδ. διαμόρφ. χώρων στάσης, εκπόνησης μελέτης & εγκατάσταση εξωτ. δικτύου πυρόσβεσης για τη συνολική έκταση του αρχαιολ.χώρου & δεσ.(2022) 800.000€ &(2023)594.000€.
Ημ/νια: 27/04/2021 18:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΑΖΩ6Μ-ΣΧ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 723/2021 απόφασης του 15ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με εγγραφή δυνητικών τελών τομής πεζοδρομίου στην εταιρεία “ΕΥΔΑΠ ΑΕ”».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 723/2021 απόφασης του 15ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με εγγραφή δυνητικών τελών τομής πεζοδρομίου στην εταιρεία “ΕΥΔΑΠ ΑΕ”».
Ημ/νια: 27/04/2021 18:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΑΩ6Μ-Π6Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 723/2021 απόφασης του 15ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με εγγραφή δυνητικών τελών τομής πεζοδρομίου στην εταιρεία “ΕΥΔΑΠ ΑΕ”».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 723/2021 απόφασης του 15ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με εγγραφή δυνητικών τελών τομής πεζοδρομίου στην εταιρεία “ΕΥΔΑΠ ΑΕ”».
Ημ/νια: 27/04/2021 18:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΑΩ6Μ-Π6Ξ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 780/2021 απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών ακινήτου περιουσίας και προστίμου στην εταιρεία “ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ”, για το ξενοδοχείο “Athenaeum Intercontinen
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 780/2021 απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών ακινήτου περιουσίας και προστίμου στην εταιρεία “ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ”, για το ξενοδοχείο “Athenaeum Intercontinental”, επί της Λεωφόρου Συγγρού 89 – 93».
Ημ/νια: 27/04/2021 18:06:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91Ο6Ω6Μ-8ΤΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 780/2021 απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών ακινήτου περιουσίας και προστίμου στην εταιρεία “ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ”, για το ξενοδοχείο “Athenaeum Intercontinen
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 780/2021 απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών ακινήτου περιουσίας και προστίμου στην εταιρεία “ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΕ”, για το ξενοδοχείο “Athenaeum Intercontinental”, επί της Λεωφόρου Συγγρού 89 – 93».
Ημ/νια: 27/04/2021 18:06:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 91Ο6Ω6Μ-8ΤΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 671/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) επί της με ΓΑΚ 105736/2018 και ΕΑΚ 3380/2018 αίτησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 671/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) επί της με ΓΑΚ 105736/2018 και ΕΑΚ 3380/2018 αίτησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με την οποία ρυθμίζεται συνολική οφειλή της προς τον Δήμο Αθηναίων (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)».
Ημ/νια: 27/04/2021 17:43:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ0ΑΩ6Μ-ΣΜ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 671/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) επί της με ΓΑΚ 105736/2018 και ΕΑΚ 3380/2018 αίτησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 671/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) επί της με ΓΑΚ 105736/2018 και ΕΑΚ 3380/2018 αίτησης της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με την οποία ρυθμίζεται συνολική οφειλή της προς τον Δήμο Αθηναίων (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)».
Ημ/νια: 27/04/2021 17:43:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ0ΑΩ6Μ-ΣΜ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση από 21.04.2021 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών, δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλ
Θέμα: Έγκριση από 21.04.2021 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών, δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, εκτιμώμενης αξίας 900.000,00€ (εκτιμώμενη αξία σύμβασης 450.000,00€, εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης 450.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης.
Ημ/νια: 27/04/2021 17:23:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ4Σ6Ω6Μ-ΤΕΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση από 21.04.2021 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών, δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλ
Θέμα: Έγκριση από 21.04.2021 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών, δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, εκτιμώμενης αξίας 900.000,00€ (εκτιμώμενη αξία σύμβασης 450.000,00€, εκτιμώμενη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης 450.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης.
Ημ/νια: 27/04/2021 17:23:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ4Σ6Ω6Μ-ΤΕΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2832/2021 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών καθαριότητας και φωτισμού και προστίμων στην εταιρεία “ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΑΕ” για το εμπορικ
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2832/2021 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών καθαριότητας και φωτισμού και προστίμων στην εταιρεία “ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΑΕ” για το εμπορικό κέντρο “COSMOS CENTER ATHENS” επί της Λεωφόρου Κηφισίας 125 – 127».
Ημ/νια: 27/04/2021 17:23:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΚΡΩ6Μ-Α21
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2832/2021 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών καθαριότητας και φωτισμού και προστίμων στην εταιρεία “ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΑΕ” για το εμπορικ
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2832/2021 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με επιβολή διαφορών τελών καθαριότητας και φωτισμού και προστίμων στην εταιρεία “ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ΑΕ” για το εμπορικό κέντρο “COSMOS CENTER ATHENS” επί της Λεωφόρου Κηφισίας 125 – 127».
Ημ/νια: 27/04/2021 17:23:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΚΡΩ6Μ-Α21
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 119.040,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2021 Φορέας
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 119.040,00 € (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2021 Φορέας 10, Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 5 Κ.Α 6278.001 <<Φύλαξη κτηρίων - εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων>> για την αντιμετ. της δαπ. που αφορά την παρ.υπηρ.φύλ. κτιρ.-εγκατ. των δομ. φιλοξ. αστέγ. του Δ.Αθ. ''Πολυδ. Κέντ. Αστέγ.'' και στον ξεν. φιλοξ. στο ξενοδ. ''ΙΟΝΙΣ'' για την αντιμ. της εξάπλ. του COVID-19, στα πλαίσ.εκτέλ. του με αρ.πρ.293769/31-12-20 συμφ.
Ημ/νια: 27/04/2021 17:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΠΑΩ6Μ-ΥΩΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜ
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν»
Ημ/νια: 26/04/2021 18:08:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΧΘΩ6Μ-0ΞΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.