Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Δημοτικών Παρατάξεων & Αιρετών για τον μήνα ΜΑΪΟ 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων Δημοτικών Παρατάξεων & Αιρετών για τον μήνα ΜΑΪΟ 2021
Ημ/νια: 04/05/2021 07:50:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΚΜΩ6Μ-ΚΓΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Μάϊο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Μάϊο 2021
Ημ/νια: 30/04/2021 10:11:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΙΧΩ6Μ-Β0Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Μάϊο 2021.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για τον μήνα Μάϊο 2021.
Ημ/νια: 30/04/2021 10:09:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ744Ω6Μ-ΩΞΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2021.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δημάρχου για το μήνα Μάιο 2021.
Ημ/νια: 29/04/2021 16:13:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Θ4ΚΩ6Μ-Χ06
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Mάϊο έτους 2021
Θέμα: «Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Mάϊο έτους 2021
Ημ/νια: 29/04/2021 15:35:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΖΧΩ6Μ-7ΘΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Μάϊο έτους 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας για το μήνα Μάϊο έτους 2021
Ημ/νια: 29/04/2021 15:33:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΩΩ6Μ-ΒΙΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση “ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”».
Θέμα: « Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, που αφορά στον διαγωνισμό για την προμήθεια με απευθείας ανάθεση “ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”».
Ημ/νια: 29/04/2021 13:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΨΗΩ6Μ-07Ε
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση: α) του “Φακέλου Έργου” (τεχνικά δεδομένα, προεκτίμηση αμοιβών απαιτούμενων μελετών) που αφορά στη σύναψη σύμβασης για την “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
Θέμα: Έγκριση: α) του “Φακέλου Έργου” (τεχνικά δεδομένα, προεκτίμηση αμοιβών απαιτούμενων μελετών) που αφορά στη σύναψη σύμβασης για την “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ” προεκτιμώμενης αμοιβής 92.945,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2, περίπτωση β, υποπερίπτωση γγ “προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας” του Ν.4412/2016, για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης, γ) των όρων διαπραγμάτευσης και δ) συγκρότησης και ορισμός τριμελούς επιτροπής.
Ημ/νια: 29/04/2021 13:30:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Λ0Ω6Μ-ΜΑΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή δωρεάς υπηρεσιών μεταφοράς των πασχαλινών γευμάτων αξίας 22.000,00€ από την εταιρεία με την επωνυμία C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών και των συνανθρώπων μας για το πασχαλινό γεύμα, σύμφωνα με το κείμενο τη
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς υπηρεσιών μεταφοράς των πασχαλινών γευμάτων αξίας 22.000,00€ από την εταιρεία με την επωνυμία C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών και των συνανθρώπων μας για το πασχαλινό γεύμα, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου”
Ημ/νια: 29/04/2021 13:30:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΓΚΩ6Μ-ΔΞΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή δωρεάς τροφίμων αξίας 27.685,00€ από την εταιρεία με την επωνυμία “C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.” για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών και των συνανθρώπων μας για το πασχαλινό γεύμα, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, με τη συμμετοχή της στ
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς τροφίμων αξίας 27.685,00€ από την εταιρεία με την επωνυμία “C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ Α.Ε.” για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών και των συνανθρώπων μας για το πασχαλινό γεύμα, σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Υιοθέτησε την πόλη σου”
Ημ/νια: 29/04/2021 13:28:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΙΧΩ6Μ-Μ7Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον μήνα Μάϊο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον μήνα Μάϊο 2021
Ημ/νια: 29/04/2021 13:17:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Γ6ΠΩ6Μ-ΛΚΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Μάϊο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον μήνα Μάϊο 2021
Ημ/νια: 29/04/2021 13:15:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙΔΩ6Μ-Φ4Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 17973/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 35o Μονομελές), η οποία έκανε δεκτή την με ΓΑΚ 2155/2016 ανακοπή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας μ
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης του ένδικου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 17973/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 35o Μονομελές), η οποία έκανε δεκτή την με ΓΑΚ 2155/2016 ανακοπή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΕΣ” κατά του Δήμου Αθηναίων και κατά του υπό ημερομηνία 26.06.2013 και με τα στοιχεία ΑΧΚ 267/2011/2013 Χρηματικού Καταλόγου της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών ΤΑΠ του Δήμου Αθηναίων».
Ημ/νια: 29/04/2021 13:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΣΡΩ6Μ-9ΗΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2405/2021 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με ανείσπρακτα δημοτικά τέλη για ακίνητο στην οδό Σοφοκλέους 18 της εταιρείας “NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ”».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2405/2021 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με ανείσπρακτα δημοτικά τέλη για ακίνητο στην οδό Σοφοκλέους 18 της εταιρείας “NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ”».
Ημ/νια: 28/04/2021 16:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΤΝΩ6Μ-ΙΟΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2404/2021 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με ανείσπρακτα δημοτικά τέλη για ακίνητο στην οδό Σοφοκλέους 18 της εταιρείας “NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ”».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 2404/2021 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σχετικά με ανείσπρακτα δημοτικά τέλη για ακίνητο στην οδό Σοφοκλέους 18 της εταιρείας “NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ”».
Ημ/νια: 28/04/2021 16:06:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΟΘΩ6Μ-Ι0Ω
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση του από 12.04.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (αφορά στο με αριθμό 221/12.04.2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) της Επιτροπής Παραλαβής, για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από την ανάδοχο εταιρεία “ΠΑΥΛΑΚ
Θέμα: «Έγκριση του από 12.04.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (αφορά στο με αριθμό 221/12.04.2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) της Επιτροπής Παραλαβής, για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από την ανάδοχο εταιρεία “ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ”».
Ημ/νια: 28/04/2021 15:32:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ4ΞΩ6Μ-ΑΣΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση του από 14.04.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (αφορά στο με αριθμό 189/14.04.2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) της Επιτροπής Παραλαβής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100 LT” από την ανάδοχο εταιρεία “KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
Θέμα: «Έγκριση του από 14.04.2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (αφορά στο με αριθμό 189/14.04.2021 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) της Επιτροπής Παραλαβής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100 LT” από την ανάδοχο εταιρεία “KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».
Ημ/νια: 28/04/2021 15:29:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖ4ΘΩ6Μ-ΜΡ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 19.04.2021 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρ
Θέμα: Έγκριση του από 19.04.2021 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή γενικών υπηρεσιών “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ” με διάρκεια σύμβασης τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 900.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά: α) στη μερική ανάκληση της με αριθμό 193/15.02.2021 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα σκέλη 2 και 3 σε συμμόρφωση με τη με αριθμό 666/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ και β) στη συνέχεια του διαγωνισμού με την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα.
Ημ/νια: 28/04/2021 15:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΑ5Ω6Μ-ΚΘ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ
Ημ/νια: 28/04/2021 14:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΕΞ0Ω6Μ-Υ1Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
αντιμετώπιση της δαπάνης για προμήθεια ασβέστη και βοηθητικών υλικών, για τη κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, σχετικά με την απολύμανση των κάδων και των θέσεων αυτών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του SARS-CoV-2.
Θέμα: αντιμετώπιση της δαπάνης για προμήθεια ασβέστη και βοηθητικών υλικών, για τη κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, σχετικά με την απολύμανση των κάδων και των θέσεων αυτών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του SARS-CoV-2.
Ημ/νια: 28/04/2021 14:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Μ7ΞΩ6Μ-ΗΝΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.