27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 14:11

Περίληψη δικογράφου αίτησης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Μπενάκη» αναφορικά με την μεταβολή όρου της από 01-06-1987 ιδιόγραφης διαθήκης της Ελένης Θεοχάρη-Περάκη που θα συζητηθεί στις 15-02-2022

Ανάρτηση της από 10-12-2021 Περίληψης της από 30-09-2021 αίτησης, με Γ.Α.Κ 7528/2021 και Ε.Α.Κ 750/2021 του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Μπενάκη» που εδρεύει στην Αθήνα, με πληρεξούσια δικηγόρο την κα Μαρία Βενιέρη, αναφορικά με την μεταβολή όρου της από 01-06-1987 ιδιόγραφης διαθήκης της Ελένης Θεοχάρη-Περάκη.
Η εν λόγω αίτηση θα συζητηθεί στις 15-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 15, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.