15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 00:05

15/01/2021 – 25/01/2021: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη 2 ατόμων, ειδικότητας: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Sticker_EKT_GR_HighRes (1)

Ανακοινώνεται η  με Α.Π. 216387/30-09-2020 Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2021, το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 2 ατόμων, ειδικότητας: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων».

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021. 

MONO ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΛΙΟΣΙΩΝ 22, Τ.Κ. 10438, ΑΘΗΝΑ απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψιν κ. Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277510, 210 5277514, 210 5277516).

Δείτε παρακάτω: