14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 08:00

12/06/2020 – 28/08/2020: Παραχώρησης χρήσης, χωρίς δημοπρασία, θέσεων περιπτέρων σε Άτομα με Αναπηρία (Α.με.Α) – Πολυτέκνους – Πολεμιστές Κύπρου

logo_19_tn

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4257/14, που καθορίζουν την διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου και κατόπιν της υπ΄αριθμ.5/2020 ΑΔΣ, η Δ/νση Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων, την 18η Ιουνίου 2020 διενέργησε κλήρωση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων και  επί του συνόλου δεκαέξι (16) θέσεων προέκυψαν πέντε (5) θέσεις (ποσοστό 30%), οι οποίες θα διατεθούν με την διαδικασία δημόσιας κλήρωσης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, Πολύτεκνους, Πολεμιστές Κύπρου). Πίνακας 1.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Πρωτόκολλου του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος) έως και  την Παρασκευή 28/08/2020 (Πίνακας 2)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου,  Λιοσίων 22, 2ος όροφος τηλ. επικοινωνίας  213 20822225-239 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.