09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 10:11

12/02/2024 – 16/02/2024: Γνωστοποίηση Δημάρχου Αθηναίων που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ τεσσάρων (4) Ειδικών Συμβούλων και ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη

Ανακοινώνεται η με  Α.Π. 34175/08-02-2024 Γνωστοποίηση Δημάρχου Αθηναίων, με επισυναπτόμενη την απαιτούμενη αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τεσσάρων(4) Ειδικών Συμβούλων και ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 έως και Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  μετά των συνημμένων δικαιολογητικών,  στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείων και θα απευθύνονται στο  Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 10438) τις εργάσιμες ώρες. Τα ανωτέρω μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.