22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 12:11

Περίληψη δικογράφων αίτησης του κ. Γεωργίου Πουλή αναφορικά με τη διαθήκη Δημητρίου Προμπονά που θα συζητηθεί στις 05-04-2022

Ανάρτηση της από 10-02-2022 περίληψης δικογράφων της υπ΄αριθμ. 38473/11-02-2022 αίτησης του κ. Γεώργιου Κ. Πουλή, Δικηγόρου Αθηνών, αναφορικά με: i) την από 21-02-2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 1866/210/2020) αίτηση για συμπληρωματική ερμηνεία της από 4-5-1938 διαθήκης του Δημητρίου Προμπονά, ii) την από 24-07-2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 5075/421/2020) ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση, iii) την από 18-09-2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 6800/576/2020) κύρια παρέμβασης του ΟΤΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» και iv) την από 8-10-2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ:7794/784/2021) κύρια παρέμβαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β’, με ημερομηνία δικασίμου την 5η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα: 2o Δημόσιο-Τριμελές), με αριθμό πινακίου 15, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.