Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Αποδοχή του από 11.07.2019 3ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο
Θέμα: Αποδοχή του από 11.07.2019 3ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5 ΛΙΤΡΩΝ)” και για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με κωδικό ΟΠΣ 5000219, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.021.811,04€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων της με αριθμό 63969 συστημικής διαδικασίας ΤΜΗΜΑ 1: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ)” σε συμμόρφωση της με αριθμό 551/2019 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.
Ημ/νια: 25/07/2019 13:02:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6086Ω6Μ-ΖΚΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Π Ο Φ Α Σ Η Μείωσης εγγυήσεων του έργου : « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης ΚΑΙ 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.» Έ
Θέμα: Π Ο Φ Α Σ Η Μείωσης εγγυήσεων του έργου : « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης ΚΑΙ 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.» Έ
Ημ/νια: 25/07/2019 12:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΥ3Ω6Μ-ΒΒ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/07/2019 12:45:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ8ΖΩ6Μ-Α40
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/07/2019 12:43:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ4ΒΩ6Μ-ΕΨΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.