/

Για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα;

Για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα:

 • Τηλεφωνούμε στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στη Δημοτική μας Κοινότητα στα τηλέφωνα:
  • 1Η ΔΚ στο 2103224890
  • 2Η ΔΚ στο 2107564796
  • 3Η ΔΚ στο 2103451281
  • 4Η ΔΚ στο 2105152144 & 2105143838
  • 5Η ΔΚ στο 2108611404 – 2108611405
  • 6Η ΔΚ στο 2108677178
  • 7Η ΔΚ στο 2106998833
 • καλούμε την 24ωρη γραμμή επικοινωνίας 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο)
 • ή στέλνουμε το αίτημά μας απο το κινητό μας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής novoville

Φροντίζουμε να είμαστε ακριβείς στις πληροφορίες που δίνουμε στις υπηρεσίες του Δήμου. Προσδιορίζουμε οδό, αριθμό, μάρκα και χρώμα οχήματος και επισυνάπτουμε φωτογραφία στην εφαρμογή. Σκοπός είναι οι ενέργειες των υπηρεσιών μας να είναι σύντομες και ακριβείς.