29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 09:56

Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου Αθηναίων υπ’ αριθ. πρωτ. 249514/5-9-2017 που αφορά την ομάδα εργασίας για την επίβλεψη της εταιρίας “Impact Hub Labs (M.K.O.)”

Στις αρμοδιότητες της Ομάδας Εργασίας παραμένουν η επίβλεψη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία “Impact Hub Labs (Μ.Κ.Ο.)”, ως προς την τήρηση των όρων της παραχώρησης σε αυτήν της χρήσης του κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης και ως προς την προώθηση των σκοπών που έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων.

Διαβάστε όλη την Απόφαση