Καταγγελία για προβλήματα στην Κολοκυνθού (οδός Αντιγόνης και πάροδος)

Υπόθεση 468

Υποβολή: 4.6.2014

Διαμεσολάβηση 72/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης και Δ/νση Πρασίνο & Περιβάλλοντος: 6.6.2014

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 18.7.2014Καταγγελία για μη λήψη απάντησης σε αίτηση

Υπόθεση 467

Υποβολή: 29.5.2014

Διαμεσολάβηση 71/2014 προς Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής: 30.5.2014

Καταγγελία για προβλήματα πρασίνου και καθαριότητας (Άνω Πατήσια)

Υπόθεση 466

Υποβολή:29.5.2014

Διαμεσολάβηση 70/2014 προς Δ/νση Πρασίνου και Δ/νση Καθαριότητας: 29.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 3.6.2014Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ΚΥΕ

Υπόθεση 465

Υποβολή: 26.5.2014

Διαμεσολάβηση 69/2014 προς Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης και Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 29.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 12.6.2014

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και διαβιβάστηκαν οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 20.6.2014Kαταγγελία για κοπή δέντρων (οδός Δροσοπούλου)

Υπόθεση 464

Υποβολή: 23.5.2014

Διαμεσολάβηση 67/2014 προς Δ/νση Πρασίνου: 28.5.2014

Απάντηση Δ/σης Πρασίνου: 24.6.2014

Η Δ/νση Πρασίνο διαβίβασε την υπόθεση στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης

Διαμεσολάβηση 67/2014/Α προς Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης: 9.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης:1.8.2014Καταγγελία για πλημμελείς ελέγχους σε αυθαίρετες κατασκευές

Υπόθεση 463

Υποβολή: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 66/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης: 28.5.2014

Ακολούθησε σύσκεψη διαμεσολάβησης με την Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης, στο πλαίσο της οποίας συζητήθηκε η υπόθεση και δόθηκαν εκατέρωθεν εξηγήσεις.Καταγγελία για κατάληψη πεζοδρομίου από ιδιώτη (οδός Πειραιώς)

Υπόθεση 462

Υποβολή: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 65/2014 προς Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστου Χώρου: 26.5.2014

Απάντηση Τμήματος Εποπτείας Κοινόχρηστου Χώρου: 2.6.2014

Σύμφωνα με την απάντηση του Τμήματος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο σημείο και δεν διαπιστώθηκε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.Καταγγελία για κατάληψη πεζοδρομίου από ιδιώτη (οδός Σκουφά)

Υπόθεση 461

Υποβολή: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 68/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου και Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης: 29.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινόχρηστου Χώρου: 2.6.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, διενεργήθηκε έλεγχος και διαβίβασε την σχετική έκθεση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Απάντηση Δ/νσης Εμπορίου & Ανάπτυξης: 20.6.2014Καταγγελία για πρόστιμο περί διοργάνωσης έκθεσης άνευ αδείας

Υπόθεση 460

Υποβολή: 21.5.2014

Διαμεσολάβηση 73/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 10.6.2014Καταγγελία για μη εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο

Υπόθεση 459

Υποβολή: 14.5.2014

Αρχειοθέτηση 2/2014: 16.5.2014Καταγγελία για αμφισβήτηση επιβληθέντος προστίμου

Υπόθεση 458

Υποβολή: 14.5.2014

Διαμεσολάβηση 64/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 22.5.2014Καταγγελία για εκκρεμή αίτηση άδειας γάμου με αιτούντα άσυλο

Υπόθεση 457

Υποβολή: 13.5.2014Καταγγελία για μη εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο

Υπόθεση 456

Υποβολή: 13.5.2014

Αρχειοθέτηση 1/2014:16.5.2014Καταγγελία για προβλήματα της οδού Ερμού

Υπόθεση 455

Υποβολή: 13.5.2014

Διαμεσολάβηση 62/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου: 16.5.2014

Απάντηση Δ/νσης: 12.6.2014

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις 29 και τις 30.5.2014 και συντάχθηκαν εκθέσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Σχετικά με ενδείξεις παρεμπορίου, ειδοποιήθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, η οποία εκλήθη στο σημείο την ώρα του ελέγχου. Το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης έχει ήδη ζητήσει τη συνδρομή της Ελ.Ασ. προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης.Καταγγελία για κοπή δέντρων από ιδιώτη

Υπόθεση 454

Υποβολή: 13.5.2014

Διαμεσολάβηση 63/2014 προς Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 22.5.2014

Διαμεσολάβηση 64/2014 προς Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος: 18.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Πρασίνου: 2.9.2014Καταγγελία για άστεγο σε κακή κατάσταση (Πατησίων)

Υπόθεση 453

Υποβολή: 5.5.214

Προωθήθηκε άμεσα στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Απάντηση Κ.Υ.Α.Δ.Α.: 14.5.2014Καταγγελία για κάδο χωρίς καπάκι (οδός Πίνδου)

Υπόθεση 452

Υποβολή: 6.5.2014

Διαμεσολάβηση 61/2014 προς Διεύθυνση Καθαριότητας:10.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Καθαριότητας: 15.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης, η υπηρεσία προέβη στην αντικατάσταση του κάδου στις 12.5.2014Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ιδιώτη

Υπόθεση 451

Υποβολή: 6.5.2014

Διαμεσολάβηση 60/2014 προς Τμήμα Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων και Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 10.5.2014

Απάντηση Τμήματος Εποπτείας Κοινόχρηστων Χώρων: 28.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε (5) έλεγχοι και διαβιβάσθηκαν οι σχετικές εκθέσεις κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Καταγγελία για μη εφαρμογή εκ περιτροπής στάθμευσης

Υπόθεση 450

Υποβολή: 5.5.2014

Διαμεσολάβηση 59/2014 προς Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης: 10.5.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 12.6.2014

Η υπηρεσία ενημέρωσε μεταξύ άλλων ότι διαβίβασε το αίτημα στο Α.Τ. Αμπελοκήπων για περαιτέρω δικές του ενέργειες.Kαταγγελία για έκθετα καλώδια ηλεκτροφωτισμού (Φ.Νέγρη)

Υπόθεση 449

Υποβολή: 5.5.2014

Διαμεσολάβηση 58/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 10.5.2014

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 14.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, τοποθετήθηκαν εννέα (9) καλύμματα ακροκιβωτίου: επτά (7) στην οδό Φ.Νέγρη, δύο (2) στην οδό Θαύμαντος.

Ο καταγγέλλων ενημερώθηκε για την απάντηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 Καταγγελία για παράνομους οίκους ανοχής

Υπόθεση 448

Υποβολή: 29.4.2014

Διαμεσολάβηση 57/2014 προς Τμήμα Οίκων Ανοχής και Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών:10.5.2014

Καταγγελία για πρόβλημα οδοστρώματος (Αιθέρος & Φαιδριάδων)

Υπόθεση 447

Υποβολή: 28.4.2014

Διαμεσολάβηση 52/2014 προς Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 29.4.2014

Απάντηση υπηρεσίας: 7.5.2014

Σύμφωνα με την Δ/νση, υπάλληλος της υπηρεσίας διενήργησε αυτοψία στη συμβολή των οδών και διαπίστωσε φθορά στο ρείθρο καθώς και καθίζηση οδοστρώματος επί της οδού Φαιδριάδων στα νούμερα 40 και 49. Οι εργασίες αποκατάστασης των ανωτέρω θα ενταχθούν στην εργολαβία "Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 5η & 6η Δημοτική Κοινότητα" η οποία είναι σε εξέλιξη.Καταγγελία για άρνηση έκδοσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Υπόθεση 446

Υποβολή:28.4.2014

Διαμεσολάβηση 56/2014 προς Τμήμα Γάμων-Θανάτων: 10.5.2014

Διαμεσολάβηση 56/2014 προς Τμήμα Γάμων-Θανάτων: 9.8.2014Καταγγελία για άρνηση παραλαβής εγγράφων από "Κοινωνικό Φαρμακείο"

Υπόθεση 445

Υποβολή:28.4.2014

Διαμεσολάβηση 55/2014 προς ΚΥΑΔΑ: 10.5.2014Καταγγελία για έλλειψη λέσχης φιλίας στα Εξάρχεια

Υπόθεση 444

Υποβολή: 2.4.2014

Διαμεσολάβηση 51/2014 προς Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 24.4.2014

Απάντηση Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας: 15.5.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, ο θεσμός των Λεσχών Φιλίας πλήττεται από έλλειψη προσωπικού και οι υπάρχουσες λέσχες υποστελεχώνονται καθώς 44 υπάλληλοι στελεχώνουν 25 λέσχες φιλίας που λειτουργούν σε 2 βάρδιες στο ωράριο 7:30-20:30.Καταγγελία για επιβολή δημοτικών τελών σε μη λειτουργούσα επιχείρηση

Υπόθεση 443

Υποβολή:24.4.2014

Διαμεσολάβηση 54/2014 προς Δ/νση Δημοτικών Προσόδων: 10.5.2014

Απάντηση Δ/νσης: 28.5.2014

Η υπηρεσία ετοίμασε σχετική εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για απαλλαγή από δημοτικά τέλη έως 31.12.2014 (χρέωση μόνο από 10 τ.μ. κάθε παροχή για λόγους ασφαλείας και άντλησης υδάτων, όπως αναφέρεται στις κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις).

 Καταγγελία για παράνομη χρήση ακατοίκητου ακινήτου

Υπόθεση 442

Υποβολή: 24.4.2014

Διαβίβαση 11/2014 προς Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής: 24.4.2014

Απάντηση Τμήματος Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής:16.5.2014Καταγγελία για πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού (Προφήτης Ηλίας Ριζούπολης)

Υπόθεση 441

Υποβολή: 14.4.2014

Διαμεσολάβηση 46/2014 προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 19.4.2014

Διαμεσολάβηση 46/2014/Α προς Δ/νση Ηλεκτρολογικού: 18.8.2014

Απάντηση Δ/νσης Ηλεκτρολογικού: 7.10.2014

Σύμφωνα με την απάντηση, επιδιορθώθηκε από υπόγεια βλάβη.

 Καταγγελία για αναπάντητο αίτημα ασφαλτόστρωσης (Κεραμεικός)

Υπόθεση 440

Υποβολή: 14.3.2014

Απάντηση Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης: 7.4.2014

 

Καταγγελία για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ιδιώτη (οδός Θησείου)

Υπόθεση 439

Υποβολή: 11.4.2014

Διαβίβαση 10/2014 προς Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρητου Χώρο:13.4.2014Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr/symparastatis" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552
Τηλ. 210 3722001
Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 210 5277000
Περισσότερα
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.