Μεταδημότευση για ανάκτηση αρχικής δημοτικότητας

τμήμα ιθαγένειας, δημοτολογίου και εκλογικών καταλόγων, τμήμα ιθαγένειας, δημοτολογίου και εκλογικών καταλόγων