Δήλωση λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης δημότη Αθηναίων (Η διαδικασία αφορά σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης πριν τις 20/01/2018)

τμήμα ιθαγένειας, δημοτολογίου και εκλογικών καταλόγων, τμήμα ιθαγένειας, δημοτολογίου και εκλογικών καταλόγων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η διαδικασία αφορά σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης πριν τις 20/01/2018

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης με καταχωρισμένη τη λύση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103722108 – 2103722146Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων: Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 – Ισόγειο (θυρίδα 4β – θυρίδα 4α)Εναλλακτικός Τρόπος Εξυπηρέτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων:

https://eservices.cityofathens.gr/