Αλλαγή επωνύμου εγγεγραμμένων στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων

τμήμα ιθαγένειας, δημοτολογίου και εκλογικών καταλόγων, τμήμα ιθαγένειας, δημοτολογίου και εκλογικών καταλόγων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας
  2. Παράβολο δημοσίου ονομαστικής αξίας 15 ευρώ
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της  μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα.Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103722113

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων: Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 – Ημιόροφος