Χορήγηση Άδειας Τοποθέτησης Μεταλλικών Εμποδίων στο Πεζοδρόμιο (Προστατευτικά Κιγκλιδώματα) – Δημιουργία Αίτησης

διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων, διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων