Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου (σύνδεση με οριστικό δίκτυο ακαθάρτων)

διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων, διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων