Χορήγηση παράτασης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τεχνικές – οικοδομικές εργασίες

διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων, διεύθυνση οδοποιίας, αποχέτευσης και κοινοχρήστων χώρων