Παραλαβή δικαιολογητικών για προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρου Διασκέδασης και Ψυχαγωγικών Παιδειών (λούνα-παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων κ.ά.) | 5η Κοινότητα

τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας, τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και επαγγελματιών 5ης δημοτικής κοινότητας

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86. Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή
ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό.

2. α) Χρήση γης από την Δ/νση Δόμησης (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 τηλ. : 2105205000 )
β) Εάν το Κέντρο Διασκέδασης ή η κατά περίπτωση δραστηριότητα, βρίσκεται στις
περιοχές :
ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ και όπου αλλού ορίζονται από Προεδρικά Διατάγματα, είναι απαραίτητη Χρήση γης από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, (Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικ. Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων, Τμ. Ιστορικών Κέντρων Πόλεων & Παραδοσιακών Οικισμών, Μεσογείων & Τρικάλων 36, 4ος όροφος, Τηλ. 210 3211180, 2106910667).
3. Εφόσον το Κέντρο Διασκέδασης ή η κατά περίπτωση δραστηριότητα στεγάζεται σε
χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:
 Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
 Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της πλειοψηφίας του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κτλ) , ότι δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
4. Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του Κέντρου Διασκέδασης ή της κατά περίπτωση δραστηριότητας (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη ).
5. Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, μόνο για περιοχές που ορίζονται από Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Μακρυγιάννη 2-4, τηλ.210 9238724- 210 3219776 και ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ Λυσίου και Κλεψύδρας 1, τηλ.210 3253059)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108623320 – 2108646790 

Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

5η Δημοτική Κοινότητα
Πατησίων 268, Πλ.Κολιάτσου, 112 55