11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 13:19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην πασχαλινή αγορά 2022

Ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της πασχαλινής περιόδου 2022, θα χορηγήσει ολιγοήμερες άδειες για την πώληση πασχαλινών ειδών, στις παρακάτω θέσεις :

1.3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ2
2.ΑΙΟΛΟΥ (ΜΕΤΑΞΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ)40
3.ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ & ΒΡΥΑΞΙΔΟΣ 1
4.ΚΑΝΑΡΗ & ΣΟΛΩΝΟΣ1
5.ΛΑΡΙΣΗΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ1
6.ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ)5
ΣΥΝΟΛΟ50

Για τα πασχαλινά είδη, ο πάγκος εργασίας είναι ενός (1) τετραγωνικού μέτρου, μεταξύ των πάγκων εργασίας υπάρχει ελεύθερος διάδρομος πλάτους μισού μέτρου (0,50 μ), για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα πωλούμενα είδη πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) και είναι: πασχαλινά στολίδια, πασχαλινές κάρτες, πασχαλινά αυγά, κεριά, λαμπάδες, μπαλόνια, είδη διακόσμησης, υλικό περιτυλίγματος δώρων και λοιπά είδη, που απαντώνται στις δραστηριότητες των εν λόγω πωλητών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν αναλυτικότερα.

Στην πασχαλινή αγορά συμμετέχουν :

α) Κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

β) Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα.

γ) Κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.

δ) Κάτοχοι άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση της πασχαλινής αγοράς το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, η οποία παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, στην οποία επισυνάπτει φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, την οποία εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών και φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση υποβάλλονται από τις 14/3/2022 έως και τις 4/4/2022. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6/4/2022 ώρα 11:00 π.μ., η πληρωμή του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου (100,00€) θα πραγματοποιηθεί από τις 8/4/2022 έως και τις 12/4/2022 και η διάρκεια λειτουργίας της πασχαλινής αγοράς ορίζεται στις δέκα (10) συναπτές ημέρες, από τις 14/4/2022 έως και τις 23/4/2022.

Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση, από τους συμμετέχοντες στη πασχαλινή αγορά, των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής στη πασχαλινή αγορά είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία έγκριση συμμετοχής για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πριν από τη διεξαγωγή της πασχαλινής αγοράς πραγματοποιείται γραμμογράφηση των θέσεων από αρμόδιο υπάλληλο του δήμου.

Κατάλογος συμμετεχόντων στη πασχαλινή αγορά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και στην οικεία Αστυνομική Αρχή, οι οποίες από κοινού κατόπιν συνεργασίας διαθέτουν κλιμάκια ελέγχου για την ορθή εγκατάσταση των πάγκων εργασίας, την τήρηση των όρων των χορηγούμενων εγκρίσεων συμμετοχής, τη βεβαίωση παραβάσεων, την απομάκρυνση και αποθήκευση των ειδών, των άνευ έγκρισης συμμετοχής πωλητών.