08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 11:17

Προκήρυξη θέσεων πωλητών στην Πασχαλινή Αγορά προκειμένου να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 37 του Ν. 4849/2021, ο οποίος καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει του Πάσχα 2024, θα χορηγήσει εγκρίσεις συμμετοχής διάρκειας 10 ημερών, για την πώληση πασχαλινών ειδών βάσει προκήρυξης.