31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 08:22

Προκήρυξη κενών θέσεων πωλητών στην Κυριακάτικη Αγορά Μοναστηρακίου

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 34 και 37 του Ν. 4849/2021, ο οποίος καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, ο Δήμος Αθηναίων θα χορηγήσει άδειες για τις κενές θέσεις πωλητών στην Κυριακάτικη Αγορά Μοναστηρακίου βάσει προκήρυξης.