31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 12:58

Προκήρυξη για τη χορήγηση ολιγοήμερων αδειών και θέσεων στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 37 του Ν. 4849/2021, ο οποίος καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου 2023, θα χορηγήσει ολιγοήμερες άδειες- εγκρίσεις συμμετοχής διάρκειας 20 ημερών, για την πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών και δένδρων βάσει προκήρυξης.