13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 15:36

Πίνακας ένταξης διαμερισμάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο Πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 79316/06-09-2023 Πρόσκλησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.