03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 10:53

Περίληψης αίτησης του φιλανθρωπικού σωματείου – ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο», αναφορικά με το κληροδότημα Ασπασίας Φιλιπποπούλου, που θα συζητηθεί στις 14-03-2023

Ανάρτηση της από 29-01-2023 Περίληψης της από 17-01-2023 Αίτησης του φιλανθρωπικού σωματείου-ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», που εδρεύει επί της οδού Λ. Κηφισίας αρ. 137 στην Αθήνα, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Αλέξανδρο Γ. Παπατσώρη, με την οποία αιτείται να βεβαιωθεί και κριθεί ότι η βούληση της διαθέτιδος Ασπασίας Φιλιπποπούλου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και ότι η επωφελέστερη αξιοποίηση των κληροδοτηθέντων ακινήτων της επί της οδού Καυκάσου 166, επιβάλλει τη διάθεση των εκ της μισθώσεως των εν λόγω ακινήτων χρημάτων, για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση του κτηρίου του σωματείου με την επωνυμία «ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ».
Η ανωτέρω αίτηση, με ΓΑΚ 659/2023 και ΕΑΚ 105/2023, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 14-03-2023, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα – Δημόσιο Τριμελές) με αριθμό πινακίου 20.