26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 12:25

Περίληψη της αίτησης του Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Εταιρεία Φίλων Όπερας (ΕΦΟ) Ωδείον Ορφείον Αθηνών» αναφορικά με την περιουσία της διαθέτιδος Μάρθας Παπαοικονόμου.

Ανάρτηση της από 17-02-2023 περίληψης της από 02-12-2022 αίτησης του Σωματείου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εταιρεία Φίλων Όπερας (ΕΦΟ) Ωδείον Ορφείον Αθηνών», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Βαλτετσίου 4, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Αναστάσιο Ν. Μέριανο, αναφορικά με την περιουσία της διαθέτιδος Μάρθας Παπαοικονόμου.

Η ανωτέρω αίτηση με γενικό αριθμό κατάθεσης 10477/2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1435/2022, ορίσθηκε να συζητηθεί μετ΄αναβολής στις 08-06-2023, ενώπιων του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών Τμήμα Οικογενειακόν, με αριθμό πινακίου 1, κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.