23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 08:57

Περίληψη κύριας παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων κατά του κ. Γεωργίου Πούλη – κληροδότημα Δημητρίου Προμπονά, που θα συζητηθεί στις 22-11-2022

Ανάρτηση της από 16-09-2022 περίληψης της από 18-09-2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 6800/2020 και ειδικό αριθμό 576/18-9-2020 κύριας παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων κατά του κ. Γεωργίου Πουλή του Κωνσταντίνου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Γεώργιο Γεωργιάδη, αναφορικά με το Κληροδότημα Δημητρίου Προμπονά, η οποία έχει προσδιορισθεί για να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα-Δημοσίου, αρ. πινακίου 14) μετ΄ αναβολή την 22α Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ.