01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 10:50

Περίληψη κλήσης του ιδρύματος «Λαμπροπούλειο Ίδρυμα» που θα συζητηθεί στις 11-10-2022

Ανάρτηση της από 30-08-2022 Περίληψης, της από 28-02-2022 κλήσης για συζήτηση μετά από αναίρεση, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» (Δωρεά Θεμιστοκλέους Παναγ. Λαμπρόπουλου), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Γ. Γενναδίου αρ.3, με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Γεώργιο Α. Ιατρού.

Η εν λόγω κλήση με ΓΑΚ 1689/2022 και ΕΑΚ 1226/2022, θα συζητηθεί στις 11-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ,  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα) με αριθμό πινακίου 13.