15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13:56

Περίληψη δικογράφου αναφορικά με τη διαθήκη του Δημητρίου Προμπονά που θα συζητηθεί στις 22-11-2022

Ανάρτηση της από 13-09-2022 περίληψης δικογράφων της υπ΄αριθμ. 242626/13-09-2022 αίτησης του κ. Γεώργιου Κ. Πουλή, Δικηγόρου Αθηνών, αναφορικά με:

  1. την από 21-02-2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 1866/210/2020) αίτηση για συμπληρωματική ερμηνεία της από 4-5-1938 διαθήκης του Δημητρίου Προμπονά,

  2. την από 24-07-2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ: 5075/421/2020) ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση.

Η εν λόγω αίτηση καθώς και η ανακοίνωση δίκης-προσεπίκληση θα συζητηθούν την Τρίτη 22/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα: 2o Δημόσιο-Τριμελές), με αριθμούς πινακίων 15 και 16 αντίστοιχα, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας