01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 14:03

Περίληψη δικογράφου αίτησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Βοτανικού» που θα συζητηθεί στις 20-09-2022

Ανάρτηση της από 02-05-2022 Περίληψης δικογράφου της από 20-07-2021 Αίτησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ», υπό την ιδιότητα του διαχειριστή του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Ι. Ρίππη»  εδρεύοντος στην Αθήνα, επί της Ιεράς Οδού αρ. 134-136 Βοτανικός, με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κύριο Λάμπρο Θ. Οικονόμου, αναφορικά με την αλλαγή του κοινωφελούς σκοπού που ορίστηκε από τον διαθέτη Δημήτριο Ι. Ρίππη, για την επωφελέστερη αξιοποίηση του καταληφθέντος ακινήτου επί της συμβολής των οδών Ιεράς Οδού 101 & Αγ. Πολυκάρπου 112, Ο.Τ. 33, στη ειδικότερη θέση- περιοχή «Ελαιώνας» του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφάνειας 6.661.68 τ.μ.

Η εν λόγω αίτηση με ΓΑΚ 6355/21 ΚΑΙ ΕΑΚ 591/21 θα συζητηθεί στις 20-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο, Δημόσιο), μετά από αναβολή από την αρχική δικάσιμο της 22ης-03-2022,  με αριθμό πινακίου 15, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.