08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 15:35

Περίληψη αίτησης της Σπυριδούλας Αλεξοπούλου, αναφορικά με τη διαθήκη του Νικόλαου Αλεξόπουλου, για παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της σύστασης του ιδρύματος «Κοινωφελές ίδρυμα Νικόλαος Αλεξόπουλος και Ιωάννα Δεδούση Αλεξοπούλου» που θα συζητηθεί στις 13-12-2022

Ανάρτηση της από 3-11-2022 περίληψης, της από 01-11-2022 αίτησης της Σπυριδούλας Αλεξοπούλου, με αριθμό κατάθεσης 8496/1165/2022, αναφορικά με τη διαθήκη του  Νικόλαου Αλεξόπουλου του Κωνσταντίνου και της Ζωής, με την οποία αιτείται να παραταθεί η τριετής ταχθείσα προθεσμία από τον θάνατο του διαθέτη, για την ολοκλήρωση της σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ και ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 23η-12-2024.

Η δικάσιμος της εν λόγω αίτησης, ορίσθηκε για να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο) στις 13-12-2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ., με αρ. πινακίου 18.