24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 12:19

Περίληψη αίτησης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» αναφορικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του Κληροδοτήματος «ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ» που θα συζητηθεί στις 01-03-2022

Ανάρτηση της από 30-11-2021 Περίληψης, της από 24-11-2021 Αίτησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» που εδρεύει στην Αίγινα, με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Δημήτριο Σ. Μηλίτση, αναφορικά με την ερμηνεία – καθορισμού τρόπου επωφελέστερης αξιοποίησης (τροποποίησης σκοπού) των ακινήτων του Κληροδοτήματος “ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ”, επί της οδού Δελβίνου 22-24, περιοχή Δήμου Αθηναίων.
Η εν λόγω αίτηση, με Γ.Α.Κ 9382/2021 και Ε.Α.Κ 982/2021, θα συζητηθεί την 1η Μαρτίου 2022, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 18, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας.