23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 14:56

Περίληψη αίτησης του ιδρύματος Σπύρου Χαροκόπου και Ευανθίας Χαροκόπου-Πετρούτση, για την τροποποίηση του άρθρου 4 του οργανισμού του, που θα συζητηθεί στις 04-10-2022

Ανάρτηση της από 28-06-2022 Περίληψης της από 10-06-2022 Αίτησης του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΤΣΗ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ακαδημίας αρ.4 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Διονύσιο Χαροκόπο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, το οποίο αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 4 του Οργανισμού του.

Η εν λόγω αίτηση με ΓΑΚ/ΕΑΚ 4555/627/2022, θα συζητηθεί στις 04-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 (Πινάκιο 1ο Τμήμα Δημόσιο Τριμελές, αρ. πινακίου 18), με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Γεράσιμο-Παναγή Γασπαρινάτο, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας.