03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 08:53

Περίληψη αίτησης ερμηνείας διαθήκης Αριστοτέλους Γιαννακού που θα συζητηθεί στις 23-05-2023

Ανάρτηση της από 15-03-2023 περίληψης, της από 03-02-2023 αίτησης ερμηνείας της από 19-03-2010 διαθήκης του Αριστοτέλους Γιαννακού του Χρήστου, από το κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών» (Ε.Ο.Π.Α.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 6, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Κωνσταντίνο Χ. Αναγνώστου.

Η ανωτέρω αίτηση με γενικό αριθμό κατάθεσης 1075 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 186, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 23-05-2023, στο ακροατήριο του 1ου Τμήματος (Δημόσιο) του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με αριθμό πινακίου 15 κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.