20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 09:41

Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων και Κατάταξης  της με Α.Π.  223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνονται οι Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων και Κατάταξης της με Α.Π. 223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1)  ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική».