06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 11:59

Ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών Δήμου Αθηναίων για το έτος 2023

Τα χρονικά όρια λειτουργίας των φαρμακαποθηκών του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2023, σύμφωνα με την Αρ.πρωτ.341379/06-12-2022 (ΑΔΑ: 919ΟΩ6Μ-ΞΜΧ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, είναι ως εξής:

  • Δευτέρα έως Παρασκευή :  09.00πμ – 17.00μμ
  • Σάββατο:  08.00πμ – 14.00μμ