Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 09-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 - 10:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ.270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανώτερο κατά ένα (1) ευρώ επί της τιμής εκκίνησης, που ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€) ανά όχημα χωρίς Φ.Π.Α..

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 10% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας, ήτοι : 1400 οχήματα (700 χ 2 έτη) χ 140€ = 196.000 χ 10% = 19.600 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας. Εγγυητική με το ίδιο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί και από τον εγγυητή. (άρθρο 6 των όρων της Διακήρυξης).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο 5 των όρων της Διακήρυξης).

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής α) πιστοποιημένες επιχειρήσεις του Νομού Αττικής, μέλη της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) και β) Μονάδες εγκατεστημένες εκτός περιφέρειας Αττικής, για τις οποίες όμως ο ανακυκλωτής θα διαθέτει αδειοδοτημένο και συμβεβλημένο με την Ε.Δ.Ο.Ε. σημείο συλλογής εντός της περιφέρειας Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμβαση με την ΕΔΟΕ να περιλαμβάνει περιοχή δραστηριοποίησης εντός της Περιφέρειας Αττικής. Τέλος θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους και τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, τηλ.: 210-3402476, 210-3402445 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδοτούντα.

Ημερομηνία: 
Πεμ, 09/01/2020 - 10:00 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Όροι Διακήρυξης181.77 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.