18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 10:47

Η από 12-10-2023 περίληψη της από 30-05-2023 Αίτησης ερμηνείας βούλησης ιδρυτών, των κ.κ. Χρήστου Σχοινοχωρίτη και Ηλία Τριγλιανού κατά του Ιδρύματος με την επωνυμία «Τεκτονικόν».

Ανάρτηση της από 12-10-2023 περίληψης, της από 30-05-2023 αίτησης ερμηνείας βούλησης ιδρυτών, των Χρήστου Σχοινοχωρίτη του Κωνσταντίνου και Ηλία Τριγλιανού του Χαριλάου κατά του Ιδρύματος με την επωνυμία “Τεκτονικόν”, το οποίο εδρεύει επί της οδού Αχαρνών 19 και Σουρμελή, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Ελευθέριο Σπ. Σεραφείμ.

Η ανωτέρω αίτηση, με γενικό αριθμό κατάθεσης 4648/2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 649/2023, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 28-11-2023, στο ακροατήριο του 2ου Τμήματος του Δημόσιου Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Α1 ισόγειο), με αριθμό πινακίου 20 κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.